Aktualność

Projekt solarny wchodzi w fazę realizacji

Miło nam poinformować, że 23 kwietnia 2014 r. w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. To jeden z największych projektów realizowanych dzięki dotacji szwajcarskiego programu.

Kontrakt, którego wartość wynosi 57 122 855,73 zł. realizować będziemy w konsorcjum firm: ECO-TEAM Sp. z o. o. Sp. k. Częstochowa, P.B.U. „Wiktor” Sp.j. Radomsko, „CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A. Częstochowa. Realizacja obejmuje teren 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Projekt realizowany będzie jednocześnie we wszystkich dwudziestu gminach, należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Dzięki jego realizacji mieszkańcy gmin Związku mogą skorzystać z wysokiego 75% dofinansowania na wykonanie instalacji solarnej do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Zakres projektu obejmuje: instalację kolektorów słonecznych na 100 obiektach użyteczności publicznej, instalację kolektorów słonecznych na 4 266 budynkach mieszkalnych oraz instalację układów fotowoltaicznych na 4 obiektach sportowych. W sumie powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych wyniesie ponad 22,6 tys. m kw., a zainstalowanych systemów fotowoltaicznych - 2,5 tys. m kw.

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym m.in. CO2 o ponad 5,5 tys. ton rocznie. Jednym z celów jest również wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Główne cele projektu:

  • redukcja zanieczyszczeń z przydomowych kotłowni, co przyczyni się do czystości powietrza, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • ochrona terenów przyrodniczo cennych,
  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
  • zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską i bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.

Wkrótce rozpoczną się prace projektowe, a ostatecznie cały projekt ma zakończyć się w 2016 roku.

 

Biuro budowy Wisłoka
ul. Towarowa 29,
38-200 Jasło,
tel: 13 430-02-62,
e-mail: biuro.wisloka@eco-team.net

Zapraszamy także na strony strony:
http://www.wirtualnejaslo.pl/artykul/kultura/6922/
http://www.solary.wisloka.pl/index.php/pl/