Najczęściej zadawane pytania

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych usług przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najczęściej zadawanych pytań, które są zadawane podczas składania zgłoszeń serwisowych. Zgromadzone tutaj informacje pozwolą rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące działania instalacji oraz procesu składania zgłoszeń serwisowych.

  1. Dioda sygnalizacyjna na zasilaczu anody tytanowej świeci na czerwono. - Należy sprawdzić jakość połączenia kabla od anody - zarówno przy zasilaczu jak i samej anodzie. Jeżeli kabel jest poluzowany należy docisnąć wtyczkę. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, a dioda nadal sygnalizuje usterkę czerwonym światłem należy zgłosić usterkę poprzez formularz serwisowy.
  2. Wystąpił wyciek z zaworu bezpieczeństwa. - Najczęstszą przyczyną wycieku z zaworu bezpieczeństwa jest brak reduktora ciśnienia w instalacji. Jeżeli w budynku jest reduktor, a zawór mimo to się otwiera należy zmniejszyć ciśnienie na reduktorze. Jeżeli zmniejszenie ciśnienia nie odniosło pożądanego skutku należy zgłosić usterkę.
  3. Wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, sterownik przestał działać. - Po włączeniu zasilania sterownik powróci do swoich ustawień i instalacja podejmie pracę po schłodzeniu kolektorów.
  4. Załączył się alarm na sterowniku. - załączenie alarmu występuje najczęściej w przypadku chwilowego zaniku prądu. Załączenie alarmu jest spowodowane nagłym wzrostem temperatury panela solarnego (powyżej temperatury alarmowej zaprogramowanej na sterowniku) w wyniku braku pracy pompy solarnej spowodowanej brakiem zasilania. Należy odczekać do czasu spadku temperatury na panelu solarnym, pompa zostanie samoczynnie załączona i praca układu wróci do normy. Obniżenie temperatury nastąpi najprawdopodobniej wieczorem, a układ uruchomi się następnego dnia po wschodzie słońca.
  5. Czy sterownik można odłączyć od źródła zasilania? - Nie należy wyłączać sterownika z prądu. Można również wprowadzić zabezpieczenie w postaci UPSa który ma za zadanie w chwili odcięcia zasilania z sieci automatycznie podtrzymać pracę podłączonych urządzeń do czasu ponownego przywrócenia zasilania, jednak nie dłużej niż pojemność jego akumulatora (zalecany UPS tylko z pełną sinusoidą). Najczęściej UPSy stosuje się przy komputerach w celu zabezpieczenia niespodziewanej utraty danych.
  6. Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej. – Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza wyciek glikolu z instalacji solarnej.