Oferta

KOGENERACJA – to efektywny sposób wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym. Zapewnia to ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenia zużycia paliwa.

Energia pierwotna jaka zawarta jest w paliwie jest wykorzystywana do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła dzięki czemu efektywność procesu kogeneracyjnego w stosunku do oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni jest nawet o 30% wyższa.

Kogeneracja pozwala wykorzystać ciepło, które w elektrowni kondensacyjnej jest traktowane jako produkt uboczny i odprowadzane do otoczenia. Ciepło wykorzystywane jest wówczas do ogrzewania budynków zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej, a także zakładów przemysłowych. Jako para technologiczna może być wykorzystywane do procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystująca te zalety kogeneracja stanowi doskonały sposób integracji lokalnych dostaw energetycznych tak, aby miejscowe zapotrzebowanie na parę przemysłową, gorącą wodę i ogrzewanie pomieszczeń mogło być związane z równoległą produkcją.