Oferta

Pompa ciepła to alternatywa, dzięki której możliwe jest pozyskiwanie energii jaka zlokalizowana jest w naturalnych źródłach takich jak ziemia, woda czy powietrze. Pokłady te same w sobie nie nadają się do bezpośredniego użycia jednakże pompa sprawia, że pozyskiwanie energii z tych źródeł staje się opłacalne.

Co to jest pompa ciepła? Głównym zadaniem instalacji grzewczej opartej o pompę ciepła jest transportowanie ciepła, która ma niższą temperaturę do miejsca o temperaturze wyższej. Obieg taki umożliwia sprężarka, w którą wyposażona jest pompa ciepła. Warunkiem koniecznym do zajścia całego procesu jest jedynie dostarczenie energii elektryczmej dzięki czemu nie ma konieczności podłączania do budynku instalacji gazowej czy też innego źródła paliwa.

Wyróżniamy pompy ciepła:

  • gruntowe – pozyskiwanie ciepła z głębi ziemi lub powierzchniowych warstw nagrzanego gruntu.
  • wodne – ciepło pochodzące z wód głębinowych
  • powietrzne – pobieranie ciepła z otaczającego powietrza

Przed doborem pompy należy pamiętać, że dla każdego obiektu należy zastosować indywidualny dobór pompy.

Zalety pomp ciepła:

  • koszty eksploatacji niższe w porównaniu do stosowania innych paliw
  • ograniczona konieczność dokonywania przeglądów i obsługi urządzenia
  • poza grzaniem możliwość zapewnienia chłodzenia latem
  • ekologiczność - brak spalin
  • nie wymaga przyłącza gazu lub składu opałowego

Zakup pompy ciepła zwraca się całkowicie nawet w ciągu kilku lat.